Skip links

Bilgi Teknolojileri

 

Bilgi Teknolojileri

Hizmetlerimiz

  • E-ticaret ve buy-box konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık
  • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi
  • Bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık
  • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması
  • İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
  • Mesafeli alım-satım sözleşme örnekleri hazırlanması, abonelik sistemlerinin kurulması, tüketicilerin haklarının korunması, telif ve fikri ve sınai hakların internet üzerinden kullanımı için hukuki altyapı kurulması