Skip links

Veri Koruması

 

Veri Koruması

Hizmetlerimiz

 • Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında Takip, Uygulama, Dava, Danışmanlık
 • Türk Patent ve Marka Kurumu’nda başvuru ve tescil süreçlerinin takibi
 • Fikri mülkiyetle ilgili ihlal, marka iptali ve haksız rekabet dava süreçlerinin takibi
 • İhlale konu üçüncü kişi başvurularına karşı itiraz
 • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru bülten takibi Fikri mülkiyet haklarının gümrüklerde uygulanması
 • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde statü değişikliklerinin kaydedilmesi (devir, ticaret unvanları, adresler, vb.)
 • Patent validasyon süreçleri
 • Tüm fikri mülkiyet anlaşmalarının hazırlanması (lisans, devir, muvafakatname sözleşmeleri)
 • Arabuluculuk yoluyla alternatif uyuşmazlık çözümü (sulh arabuluculuk vb.)
 • Marka İzleme hizmetleri
 • Fikri mülkiyet haklarının takibi ve yenilenmesi